شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست

در این شماره موسیقی ابتدایی پادکست را می‌شنوید
به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.