شماره صفر: موزیک ابتدایی پادکست

دوشنبه 12 اکتبر 2020

دسته‌بندی: پادکست

با همکاری: صابرعباسیان

در این شماره موسیقی ابتدایی پادکست را می‌شنویدبه پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.